Naše življenje je lahko na vseh področjih zelo nepredvidljivo in vedno ni mogoče preprečiti nevarnosti, neprijetnih dogodkov in težkih situacij, ki se nam lahko pripetijo. Lahko pa se ustrezno zavarujemo in poskrbimo za finančno varnost naših najbližjih. Življenjska zavarovanja so oblikovana tako, da vam in vaši družini pomagajo zagotoviti finančno varnost v primeru smrti, težke bolezni, invalidnosti ter trajne ali začasne nezmožnosti za delo.

Življenjsko zavarovanje se uvršča med najbolj razširjena in raznolika zavarovanja na trgu, zato je pomembno, da si vzamete čas za razmislek in ugotovite, kje so vaša največja tveganja, koga želite zavarovati in kaj je namen zavarovanja.

Informacije